Kursy

Wraz ze znakomitymi wykładowcami branży ADR prowadzimy kursy:

 • ADR Podstawowy
 • ADR Specjalistyczne (cysterny, KL 1 materiały wybuchowe, KL 7 promieniotwórcze)
 • Zbiorniki „NO” Napełnianie i opróżnianie zbiorników ciśnieniowych
 • ADR dla Doradców

 

Informacje o kursie

Kursy dla kierowców odbywają się dwa razy w miesiącu przy ul. Św. Jadwigi 12, 50-266 Wrocław i kończą się egzaminem państwowym.

Kurs trwa 3 dni/24 godz. lekcyjne + ćwiczenia PPoż.

Kierowcy, którzy pozytywnie zaliczą egzamin państwowy, otrzymają zaświadczenie ADR ważne przez 5 lat.

Uczestnicy kursu ADR Podstawowy dostają podręczniki i materiały szkoleniowe. Cena kursu podstawowego to 550,- w tym 50,- dla Urzędu Marszałkowskiego za wydanie zaświadczenia ADR.

Terminy kursów:

ADR Podstawowy

 • 11, 12, 13 maj  2018 r.
 • 25, 26, 27 maj 2018 r.
 • 08, 09, 10 czerwiec 2018 r.
 • 22, 23, 24 czerwiec 2018 r.

ADR Cysterny

 • 19, 20 maj 2018 r.
 • 02, 03 czerwiec 2018 r.
 • 16, 17 czerwiec 2018 r.

ADR Napełnianie i opróżnianie cystern:

 • Egzamin w PCC Rokita Brzeg Dolny
 • Termin Kursu: 17 marzec 2018 r.
 • Część praktyczna w PCC Rokita Brzeg Dolny, termin wyznaczony będzie przez Transportowy Dozór Techniczny
 • kursy NO prowadzimy również na zlecenie w Firmie

ADR Doradcy:

 • nabór trwa