BHP i ochrona PPOŻ.

Nieustannie poszerzamy zakres naszych usług, aby jeszcze bardziej przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa w Państwa środowisku pracy.

Oferujemy Państwu szkolenia z zakresu BHP i ochrony PPOŻ.

Szkolenia są prowadzane w profesjonalny i ciekawy sposób. Dostosowujemy każde szkolenie do indywidualnych potrzeb klienta i zakresu działalności.

Usługa z zakresu BHP obejmuje:

 

 • wstępne szkolenie BHP, które jest prowadzone w formie instruktażu
 • okresowe szkolenia BHP dla każdej grupy zawodowej,
 • audyt BHP
 • odpowiednią kontrolę stanu BHP uwzględniającą konkretne zagadnienia lub kontrolę kompleksową
 • systematyczne tworzenie analiz stanu BHP
 • ocenianie ryzyka zawodowego
 • przygotowanie niezbędnych stanowiskowych i ogólnych instrukcji BHP
 • doradztwo z zakresu aktualnych przepisów pod kątem BHP
 • niezbędna pomoc podczas postępowania powypadkowego i przygotowanie dokumentacji powypadkowej
 • prowadzenie rejestrów BHP, które są wymagane przez prawo pracy,
 • doradztwo w kwestiach związanych z organizacją pracy w miejscach, gdzie pojawiają się uciążliwe warunki oraz szkodliwe lub niebezpieczne czynniki,
 • pomoc przy wyborze odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • tworzenie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • wykonywanie wszelkich czynności i spełnianie obowiązków jakie wynikają z rozporządzenia o służbie BHP

Usługi i szkolenie PPOŻ

Szkolenia PPOŻ pozwolą Państwu zapoznać się z tematem ochrony przeciwpożarowe, udzielą niezbędnej wiedzy na wypadek sytuacji zagrożenia pożarowego.
W ramach tej usługi oferujemy:

 • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
 • Instruktaż użycia podręcznych środków gaśniczych – szkolenie praktyczne
 • Przeglądy kontrolne i naprawy gaśnic
 • Szkolenie z zakresu prowadzenia ewakuacji z miejsc zagrożonych