Kurs ADR Doradcy

ADR Education

zapisy na bieżąco
Zobacz dostępne terminy

60 godzin lekcyjnych

Informacje o kursie:

 • dla posiadających wykształcenie wyższe
 • odbywa się podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych (z częstotliwością kwartalną)
 • egzamin państwowy przeprowadza Transportowy Dozór Techniczny
 • do egzaminu można przystąpić po okazaniu zaświadczenia z ukończenia kursu
 • zdobyte uprawnienia Doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowe-go ważne są przez 5 lat
UCZYMY Z SUKCESEM ZROZUMIEĆ ADR

 

Dodatki

 • Uczestnicy kursu mają do dyspozycji podręczniki i materiały szkoleniowe.
 • Podczas kursu podajemy kawę i herbatę.

 

Informacje dodatkowe:

 • Kurs specjalistyczny ADR-Doradcy obejmuje 60 godzin lekcyjnych.
 • Cena kursu specjalistycznego ADR-Doradcy to 2.000 złotych dla 1 osoby.
 • Koszt umowy ADR to 220 zł
 • Kurs w celu recertyfikacji uprawnień obejmuje 44 godziny lekcyjne.
 • Cena kursu recertyfikującego to 1.500 złotych dla 1 osoby.
 • Dla kursów grupowych istnieje możliwość negocjacji cen.
 • Kursy odbywają się we Wrocławiu, ul. Pilczycka 163.
 • Na życzenie klienta możliwe są kursy wyjazdowe.