Kurs ADR Zbiorniki napełnianie i opróżnianie

Logistics

Cena: 800.00 zł

zapisy na bieżąco
Zobacz dostępne terminy

24 godziny lekcyjne + egzamin

ADR Dinudis - Centrum Szkoleniowe

Informacje o kursie:

 • Aby móc wziąć udział w kursie należy mieć ukończone 21 lat
 • Czas trwania kursu to 24 godziny lekcyjne.
 • Kurs kończy się egzaminem.
Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje uprawnienia do obsługi urządzeń w kategorii „I” w zakresie urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do towarów niebezpiecznych klas: 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5,2, 6.1, 8 i 9.

Koszt kursu:

 • Cena kursu to 800 zł / 1 osoba, w tym opłata za zaświadczenie TDT.
 • Po zdaniu egzaminu wydaje się jednorazowe zaświadczenie nie wymagające przedłużeń.
 • Dla kursów grupowych istnieje możliwość negocjacji cen.

Miejsce kursu:

 • Kursy odbywają się we Wrocławiu, ul. Pilczycka 163
 • Część praktyczna i egzamin prowadzone są przez Transportowy Dozór Techniczny w PCC Rokita Brzeg Dolny.
 • Na życzenie klienta możliwe są kursy wyjazdowe.

Dodatki:

 • Uczestnicy kursu mają do dyspozycji podręczniki i materiały szkoleniowe.
 • Podczas kursu podajemy kawę i herbatę.