Kurs podstawowy ADR

Logistics

zapisy na bieżąco
Zobacz dostępne terminy

24 godziny lekcyjne + egzamin

ADR Dinudis - Centrum Szkoleniowe

Informacje o kursie:

 • Aby móc wziąć udział w kursie należy mieć ukończone 21 lat.
 • Czas trwania kursu to 24 godziny lekcyjne.
 • Kurs kończy się egzaminem w formie testu.
 • Pozytywnie zdany egzamin to minimum 20 poprawnych odpowiedzi na 30 możliwych pytań.
Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje międzynarodowe uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki i luzem z wyłączeniem klasy 1 i 7.

Koszt kursu:

 • Cena kursu podstawowego to 500 zł / 1 osoba + 50,50 zł do Urzędu Marszałkowskiego za zaświadczenie ADR
 • Kurs w celu przedłużenia uprawnień obejmuje 16 godzin lekcyjnych.
 • Cena kursu przedłużającego to 400 zł/ 1 osoba
 • Dla kursów grupowych istnieje możliwość negocjacji cen.

Miejsce kursu:

 • Kursy odbywają się we Wrocławiu, ul. Pilczycka 163
 • Na życzenie klienta możliwe są kursy wyjazdowe.

Dodatki:

 • Uczestnicy kursu mają do dyspozycji podręczniki i materiały szkoleniowe.
 • Podczas kursu podajemy kawę i herbatę.