ADR Zbiorniki

Kurs ADR Zbiorniki napełnianie i opróżnianie

Informacje o kursie:

  • minimalny wiek uczestnika to 21 lat
  • kurs obejmuje 24 godziny lekcyjne i kończy się egzaminem
  • pobierz Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje uprawnienia do obsługi urządzeń w kategorii „I” w zakresie urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do towarów niebezpiecznych klas: 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5,2, 6.1, 8 i 9.

Dodatki

  • Uczestnicy kursu mają do dyspozycji podręczniki i materiały szkoleniowe.
  • Podczas kursu podajemy kawę i herbatę.

Informacje dodatkowe:

  • Część praktyczna i egzamin prowadzone są przez Transportowy Dozór Techniczny w PCC Rokita Brzeg Dolny.
  • Po zdaniu egzaminu wydaje się jednorazowe zaświadczenie nie wymagające przedłużeń.
  • Dla kursów grupowych istnieje możliwość negocjacji cen.
  • Kursy odbywają się we Wrocławiu, ul. Św Jadwigi 12.
  • Na życzenie klienta możliwe są kursy wyjazdowe.