Prawo

Nowelizacja o transporcie drogowym

Szkolenie, jako wsparcie w codziennej pracy dla:

 • Przewoźników
 • Spedytorów
 • Doradców ADR
 • W programie zmiany w prawie transportowym i ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.
 • Miejsce szkolenia we Wrocławiu, uzależnione jest od ilości uczestników.
 • Adres zostanie podany na 7 dni przed szkoleniem.
 • Szkolenie prowadzi Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego.
 • Koszt szkolenia 300zł dla 1 osoby i zawiera udział w zajęciach, przerwy kawowe oraz lunch
 • Opłatę należy dokonać na 3 dni przed szkoleniem na konto:

Zgłoszenie na szkolenie

Podstawą prawną do wyznaczenia doradcy ADR są:

 • Zrestrukturyzowana umowa europejska ADR
 • Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych

Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z 28 października 2002r. (Dz. U. nr 199, 28.11.2002r., poz. 1671):

“Art. 21. 1. Przedsiębiorca oraz inny podmiot wykonujący przewóz towarów niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek lub rozładunek jest obowiązany prowadzić nadzór wewnętrzny nad tymi czynnościami i w tym celu wyznaczyć, na swój koszt, doradcę do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych.”

Zrestrukturyzowana umowa europejska ADR

 

“Rozdział 1.8.3. Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością.”