Szkolenia

      Zakres szkoleń

  • Audyty
  • Przygotowanie, wymaganego ustawowo, rocznego sprawozdania z przewozu towarów niebezpiecznych
  • Przygotowanie raportów powypadkowych
  • Przygotowanie procedur związanych z działalnością przedsiębiorstwa, służących zachowaniu zgodności z obowiązującymi wymaganiami ADR

ADR-Dinudis – profesjonalna firma szkoleniowa.

Szkolenie powinno być przygotowane odpowiednio do stopnia ryzyka narażenia lub utraty
zdrowia, z uwzględnieniem uszczerbków mogących być skutkiem wypadku przy przewozie towarów niebezpiecznych (mając na uwadze ich załadunek i rozładunek) oraz procedur ratowniczych.

Prowadzący – czyli doradca ds. bezpieczeństwa, powinien przygotować odpowiednie materiały szkoleniowe obejmujące klasy zagrożenia, oznakowania, wyposażenie pojazdów, dokumenty wymagane w czasie przewozu, postępowanie w czasie zagrożenia.

Przeprowadzone szkolenia powinny być okresowo uzupełniane w celu uwzględnienia zmian w przepisach.