Szkolenia

Szkolenia stanowiskowe

Kogo dotyczą?

Szkolenie stanowiskowe jest obowiązkowe dla każdego pracownika, który ma do czynienie na swoim stanowisku pracy z towarami niebezpiecznymi zarówno przy magazynowaniu, przechowywaniu czy podczas przewozu.
Czyli między innymi:

 

Obowiązek prawny

Obowiązek zapewnienia szkolenia stanowiskowego ADR każdemu pracownikowi, który ma kontakt z materiałami niebezpiecznymi jest po stronie pracodawcy.

Kara za nieprzeszkolenie osób, które wykonują czynności związane z przewozem towaru niebezpiecznego, zatrudnionych przez uczestnika towarów niebezpiecznych lub wykonujących te czynności na jego rzecz, wynosi 2000 zł.

Zapytaj nas o szkolenia stanowiskowe w Twojej firmie. Zapraszamy do kontaktu.

 

Cel szkolenia

Szkolenie stanowiskowe ADR ma na celu zaprezentowanie uczestnikom wszystkich niezbędnych uregulowań prawnych konwencji ADR jak również przekazanie wiedzy praktycznej dotyczącej zarówno prawidłowego oznaczania jak i zabezpieczania materiałów niebezpiecznych.

Szkolenia są prowadzone przez wyspecjalizowanych ekspertów. Dostosowują oni szkolenia odpowiednio do każdego rodzaju stanowiska. Prowadzący – czyli doradca ds. bezpieczeństwa, przygotowuje odpowiednie materiały szkoleniowe obejmujące klasy zagrożenia, oznakowania, wyposażenie pojazdów, dokumenty wymagane w czasie przewozu, postępowanie w czasie zagrożenia.

Przygotowujemy szkolenia odpowiednio do stopnia ryzyka, narażenia lub utraty zdrowia, z uwzględnieniem uszczerbków mogących być skutkiem wypadku przy przewozie towarów niebezpiecznych (mając na uwadze ich załadunek i rozładunek) oraz procedur ratowniczych.

 

Zaświadczenie

Zatrudniając się w firmie, która ma do czynienia z materiałami niebezpiecznymi obowiązkiem jest posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia stanowiskowego ADR.

Dlatego też, po zakończeniu szkolenia nie ma egzaminu. Każdy uczestnik otrzymuje od naszej firmy zaświadczenie, które potwierdza otrzymane uprawnienia do pracy z materiałami niebezpiecznymi.
Dokument powinien być przechowywany przez pracodawcę i udostępniany pracownikowi na jego wniosek lub innym kontrolującym organom zewnętrznym. Przeprowadzone szkolenia powinny być okresowo uzupełniane w celu uwzględnienia zmian w przepisach.

Zakres szkoleń